NK 354 – SUNDEBRU

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-27

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SUNDEBRU (Ref#: 12267 , Kilde: KulturNav)

SUNDEBRU - se GJERSTAD

---------

GJERESTAD (Ref#: 3443 , Kilde: KulturNav)

GJERESTAD poståpneri, på gården Holte, i hovedpostruten mellom Brevig og Arendal, i Gjerestad prestegjeld, Nedenes fogderi, under (Øster-Riisøer) Risør postdistrikt, ble opprettet den 1.6.1847. Sirk. 7, 5.1847.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til GJERSTAD.

Fra 1.1.1917 endret til SUNDEBRU. Sirk. 63, 18.12.1916. Samtidig fikk poståpneriet Øvre Gjerestad endret navn til Gjerstad.

Poståpneriet ble fra 1.6.1970 lagt under Arendal postkontor. Sirk. 13, 23.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4993 SUNDEBRU tildelt postnr 4971.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 86 (ca 1855/56), og fikk 5.3.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(4993)
Poståpnere/styrere:
Det finnes ikke noteringer om den/de som først ordnet med posten, men Nils Olsen Holte er notert i 1858.
Peder Andersen Østerholt 20.1.1864.
Anders Pedersen Østerholt i 1867.
G. Olsen Sunde kst. 1869.
Anders Kittilsen Sunde 1.10.1869.
Anders Pedersen Østerholt 1.10.1873.
Anders Kittilsen Sunde 1.9.1874.
Landh. Torgrim Ellefsen Sunde 1.10.1880.
Gårdbr. Kittil Andersen Sunde 1.12.1882 (f. 1855).
Frk. Marie Sunde 1.1.1915 (f. 1882).
Erling Aabø 1.1.1948 (f. 1919).
Karen Aabø midlt. 1.7.1957.
Finn Birkedal midlt. 1.11.1957, kst. 1.2.1958, fast 1.8.1959 (f. 1928).
(?) (?) (?)

Poståpneren fikk fra 1858 20 spd. årlig i st. for de tidligere gebyrer. I 1873 var årlig lønn 30 spd., i 1889 kr 200,-, i 1897 kr 300,- og i 1907 kr 450,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------