NK 354 – STRAUMSJØEN

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-64

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRAUMSJØEN (Ref#: 12116 , Kilde: KulturNav)

STRAUMSJØEN - se STRØMSJØEN

---------

STRØMSJØEN (Ref#: 12156 , Kilde: KulturNav)

STRØMSJØEN poståpneri, i Bø herred, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Svolvær postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 29.12.1888 og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889 og med ukentlig postbefordring ved gående bud til/fra dampskipene ved dampskipsanløpsstedet Skaarvaag i den tid av året da posten ikke kunne befordres med bipostruten mellom Bø og Hovden. Sirk. 14, 20.6.1889.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til STRAUMSJØEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1955 lagt under Stokmarknes postkontor. Sirk. 5, 21.2.1955.

Fra 1.5.1971 lagt under Sortland postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 8475 STRAUMSJØEN tildelt postnr 8465.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt poståpneriet ved opprettelsen.

(8475)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. William Martinussen 1.7.1889.
Anny Martinussen kst. 1.10.1909, fast 1.7.1913 (f. 1883).
Ds.eksp. Vidar Fjærvoll midlertidig fra 29.11.1948, fast tilsatt fra 1.10.1949 (f. 1916).
Postkass. Bent Magne Wikan 1.3.1983 (f. 1951).

De første årlige poståpnerlønninger:

1889 1896 1900 1912 1914 1917
Kr 30 140 280 350 400 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------