NK 354 – STORESTANDAL

Vinnende bud: kr 25

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #175-32

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STORESTANDAL (Ref#: 11989 , Kilde: KulturNav)

STORESTANDAL - se INDRE STANDAL brevhus

---------

INDRE STANDAL (Ref#: 5307 , Kilde: KulturNav)

INDRE STANDAL brevhus, i Hjørundfjord herred, under Aalesund postkontor ble underholdt fra mars 1898. -- Iht Bunæs & Langangen ble poststempelet sendt fra Kristiania den 23.3.1898.

Brevhuset INDRE STANDAL ble lagt ned fra 1.7.1901 ved samtidig opprettelse av Standal i Søndmør poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 349.

Brevhusstyrer:
Torbjørn Knudsen Standal, mars 1898 (f. 1869).


STANDAL I SØNDMØR poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Standal, i Hjørundfjord herred, Romsdal amt, under Aalesund postkontor, ble underholdt fra 1.7.1901 i stedet for det tidligere brevhuset Indre Standal. Sirk. 23, 2.7.1901.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til STANDAL I SUNNMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til STORESTANDAL. Sirk. 3, 28.1.1935.

Poståpneriet ble fra 1.10.1963 lagt under Ørsta postkontor. Sirk. 27, 3.8.1963.

Fra 1.10.1971 igjen under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6184 STORSTANDAL ble lagt ned fra 16.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6184)
Poståpnere/styrere:
Torbjørn Knudsen Standal 1.7.1901 (f. 1869, død 29.5.1951).
Barbro Standal midlt. 29.5.1951.
Tlf.styrer Bernt Elias Sigve Standal 1.10.1951 (f. 1906).
Ingeborg Standal 1.11.1981 (f. 1952).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen da.

---------