NK 354 – OLDEN

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-178

Studer bildene

Her har det visst sneket seg med et hår på bildet!

Informasjon fra Postmuseet

OLDEN (Ref#: 9323 , Kilde: KulturNav)

OLDEN - se OLDØREN

---------

OLDØREN (Ref#: 9344 , Kilde: KulturNav)

OLDØREN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Olden annex til Indvigen prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.11.1870. Sirk. 25, 7.11.1870.

Navnet ble fra 1.10.1908 endret til OLDEN I NORDFJORD. Sirk. 51, 29.9.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.4.1935 endret til bare OLDEN. Sirk. 3, 28.1.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret OLDEN nytt postnr 6788. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 6788 OLDEN tildelt postnr 6784.

Ifølge "Norske filatelistika" ble datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver tilsendt først i 1878.

(6870 / 6788)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. K. A. Hilde 15.11.1870.
Sivert Arnesen Bøe 1.4.1871.
Ole Simonsen Muri 26.7.1873.
Landh. Wilhelm Rasmussen Yri 1.1.1874 (f.1846).
Rasmus Yri 1.4.1909 (f.1883).
Wilmar Yri 1.11.1952 (f.1912).
Vaktleder Osvald Olsen 1.8.1982 (f.1950).

De først kjente poståpnerlønninger:

1870 1876 1889 1895 1901 1906 1911 1913 1914 1917
Spd. 8 20
Kr 100 200 320 og 400 550 600 650 850 950

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------