NK 354 – NORDRE NESET

Vinnende bud: kr 34

Nedlagt 1973

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1973
Frimerkeauksjon #188-20

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDRE NESET (Ref#: 8735 , Kilde: KulturNav)

NORDRE NESET - se GRINDEVOLD brevhus

---------

GRINDEVOLD (Ref#: 3661 , Kilde: KulturNav)

GRINDEVOLD brevhus, i Os herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, i landpostbudruten Halhjem -- Os, ble opprettet den 1.6.1904.

Navnet er senere skrevet GRINDEVOLL, antakelig iht rettskrivningsreformen av 1917.

Navnet ble fra 12.12.1933 endret til NORDRE NESET. Sirk. 43,12.12.1933.

Brevhuset NORDRE NESET ble lagt ned fra 16.10.1949 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel og fikk tilsendt "Kronet posthorn"-stempel i mai 1934.

Brevhusstyrere:
Gårdbr. Steffen Olsen Grindevold 1.6.1904.
Ingvald E. Thuen 1.7.1917.
Landpostbud Kari K. Skeie 1.6.1918.
Landpostbud Hilda Sofie Johannessen Skeie 22.4.1920.
Landpostbud Ragnvald Skeie 1.6.1927.
(?) (?) (?) 1.4.1928.
Nore-Neset Handelslag fra 10.11.1943.
Handelsbest. Norvald Drange 1.1.1947 (f. 1921).
Handelsbest. Bjarne Hjortnes 15.10.1948 (f. 1924)


NORDRE NESET poståpneri, i Os herred, Hordaland fylke, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 16.10.1949 i stedet for tidligere brevhus. Sirk. 27, 29.10.1949.

Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 4390 Bergen -- Os.

Poståpneriet 5226 NORDRE NESET ble lagt ned fra 1.1.1973. Ny postadresse: 5220 HAGAVIK. Sirk. 11, 20.3.1973.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen i 1949.

(5226)
Poståpnere:
Handelsebest. Håkon Fue midlertidig fra 16.10.1949.
Handelsbest. Erling Arnulf Hovland midlertidig fra 16.8.1950, fast 1.11.1950 (f. 1926).
Birger Draugsvoll midlertidig fra 28.9.1953.
Gårdbr. Torkel Martin Andersen Døsen 1.5.1954 (f. 1903).

Årlig poståpnerlønn var i 1949 kr 600,-, i 1950 kr 1.980 og i 1952 kr 2.200,-.

---------