NK 354 – KVINGO

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1970

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1970
Frimerkeauksjon #194-70

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVINGO (Ref#: 6535 , Kilde: KulturNav)

KVINGO - se KVINGE

---------

KVINGE (Ref#: 6534 , Kilde: KulturNav)

KVINGE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Masfjorden herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1888. Sirk. 30, 8.12.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KVINGO. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 5185 KVINGO ble lagt ned fra 1.6.1970. Ny postadresse: 5180 MASFJORDNES. Sirk. 16, 19.5.1970.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(5185)
Poståpnere:
Møllebest. August Konow, midlt. 1.1.1888, fast 9.2.1888.
Mølleeier og handelsm. M. Knudsen 1.9.1906.
Handelsm. og ds.eksp. O. S. Nygård 26.3.1907 (f. 1864).
Tlf.hjelpebetj. og handelsm. Alfred Nygård 3.2.1934 (f. 1894).
Stasj.holder Anton Nygård kst. 1.2.1966 (f. 1909).

Årlig poståpnerlønn var for 1888 kr 20,-, fra 1892 kr 80,-, fra 1910 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------