NK 354 – KOPARDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #189-198

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KOPARDAL (Ref#: 6161 , Kilde: KulturNav)

KOPARDAL - se DØNNES

---------

DØNNES (Ref#: 1918 , Kilde: KulturNav)

Navnet DØNNES sees i posthistorien i forbindelse med en forordning av 20.3.1663 om opprettelse av post til Nordland og Finnmark. Som poståpneri sees navnet først i en fortegnelse fra 1808 over poststeder som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Det er ikke funnet noteringer om opprettelsen som poståpneri.

Poståpneriet ble fra 15.3.1839 flyttet til Husby, og navnet var i tiden 1849--1855 DØNNES I NÆSNE.

Deretter skrevet DØNNES fram til 1.7.1886, da det ble endret til KOBBERDAL.

I 1921 til KOPPARDAL og i 1922 endret til KOPARDAL.

DØNNES poståpneri lå antakelig først under Trondhjem postktr., senere under Nordland postktr postktr. (Namsos fra 1866).

Fra 1.7.1886 ble poståpneriet lagt under Bodø postktr. Sirk. 14, 25.6.1886.

Fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postktr. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8813 KOPARDAL ble nedlagt fra 1.11.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 18, 2.10.1998.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 51 (1856) og fikk i 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8813)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Hans Coldevin er nevnt som poståpner ved Dønnes gård fra ca 1800.
Han har også attestert en oppbevart timeseddel fra 1834.
Fru oberstløytnant Coldevin er også nevnt i denne tiden.
R. Raanæs (?) (?) (?)
Handelsm. Elias Olsen 1.7.1861.
Handelsm. Johan Riiber 1.7.1887 (f. 1846).
Sigvard Riiber 1.4.1921 (f. 1884).
Gerd Klausen 1.1.1953.
Telefonstyrer Ellen Bye kst. 1.4.1956 (f. 1915).
Poståpner Gullik Guttormsen 1.7.1970 (f. 1906).
Poststyrer (vikar) Jorun Andrea Olsen midlertidig fra 1.9.1977, fast 1.12.1980 (f. 1937).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1861 1875 1888 1910 1917
Spd. 26 40 80
Kr 400 450 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------