NK 354 – KONGSHAMN I AUST-AGDER

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KONGSHAMN I AUST-AGDER (Ref#: 6134 , Kilde: KulturNav)

KONGSHAMN I AUST-AGDER - se TROMØ I NEDENÆS

---------

TROMØ I NEDENÆS (Ref#: 13196 , Kilde: KulturNav)

TROMØ I NEDENÆS poståpneri, ved dampskipsanløpsstedet Kongshavn, i Tromø herred, Nedenes fogderi, under Arendal postkontor, ble inntil videre opprettet fra 1.7.1889. Sirk. 14, 20.6.1889.

Navnet ble fra 1.7.1901 endret til KONGSHAVN I NEDENES. Sirk. 23, 2.7.1901.

Fra 1.10.1921 endret til KONGSHAVN I AUST-AGDER. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1930 ble navnet endret til KONGSHAMN I AUST-AGDER. Sirk. 53, 18.12.1929.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1976 ble navnet endret til bare KONGSHAMN. Sirk. 37, 6.10.1975.

Postkontoret 4812 KONGSHAMN ble nedlagt fra 1.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 7, 3.4.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert ved opprettelsen.

Rute 2518:
I 1889 ble posten mellom Risør, Lyngør, Dybvaag (Krogvaag), Vestre Sandøe (Haven), Borøen, Narestø, TROMØ I NEDENÆS og Arendal sendt med dampskipet "Lyngør" fra Risør mandag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag morgen. Fra Arendal de samme dager om ettermiddagen.

(4812)
Poståpnere/styrere:
Gårdbruker Andreas Knudsen Dybdal 1.7.1889.
Knud Dybdahl 1.10.1914 (f. 1866).
Ds.eksp. Anne Dybdal 20.8.1936 (f. 1904).
Målfrid Balstad kst. 1.4.1965 (f. 1928).
Poststyrer Steinar Kanestrøm fra 1.6.1993.
Poststyrer (midlertidig) Elisabeth Brinch fra 1.10.1997.

Den første årlige poståpnerlønnen var i 1889 kr 40,-, fra 1898 kr 160,-, fra 1904 kr 250,-, fra 1911 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------