NK 354 – KLOKKARVIK

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:42
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-208

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KLOKKARVIK (Ref#: 5988 , Kilde: KulturNav)

KLOKKARVIK - se SUND I NORDHORDLAND

---------

SUND I NORDHORDLAND (Ref#: 12247 , Kilde: KulturNav)

SUND I NORDHORDLAND poståpneri, i Sund prestegjeld, Nordhordlands fogderi, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.10.1861, med virksomhet fra 1.1.1862. Sirk. 26, 12.11.1861.

Navnet ble fra 15.4.1899 endret til KLOKKERVIKEN. Sirk. 17, 19.4.1899.

Fra 1.10.1921 endret til KLOKKARVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret KLOKKARVIK nytt postnr 5378. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 5378 KLOKKARVIK tildelt postnr 5373.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5390 / 5378)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Telnæs 1.1.1862 (f. 1804).
Lærer Nils Nilsen Telnæs jr. 1.3.1888 (f. 1839).
Frk. Alfhild Telnæs Sund 14.10.1918 (f. 1881).
Elsa Sæle 1.1.1947 (f. 1921).
Res.posteksp. Nina Glesnes Hammersland midlertidig vikar i 1983 (f. 1962).
Res.postkass. Marit Røysland Kilvik 1.5.1985 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1862 1866 1872 1882 1909 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 16 24
Kr 160 250 350 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------