NK 354 – KALDFARNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KALDFARNES (Ref#: 5610 , Kilde: KulturNav)

KALDFARNES - se KALFARNÆS

---------

KALFARNÆS (Ref#: 5618 , Kilde: KulturNav)

KALFARNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Berg prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.10.1875. Sirk. 22, 1.9.1875.

Poståpneriet lå i 1888 på dampskipsanløpsstedet Veimanden.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet KALDFARNES.

Den 2.9.1890 ble poståpneriet flyttet til Kalfarnes.

Poståpneriet ble senere flyttet til Medby, på nordsiden av Veimannsfjorden utover 1900-tallet ("Senjaboka" Ronny Trælvik, 2008).

Navnet ble fra 1908 skrevet KALLFARNES. Sirk. 27, 20.5.1908.

Fra 1.10.1921 igjen endret til KALDFARNES. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.1.1961 ble poståpneriet lagt under Harstad postktr. Sirk. 29, 12.10.1960.

Fra 1.4.1971 lagt under Finnsnes postområde. Sirk 14, 12.3.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9395 KALDFARNES ble nedlagt fra 30.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1877 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9395)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Nicolai Andreassen 1.10.1875.
Handelsm. E. Olsen 1.1.1882.
Kristine Olsen notert i 1884.
Ingenius Vilhelm Østgaard 31.10.1885.
Snekker Peder Andreassen Kalfarnæs 2.9.1890.
Gårdb. Jørgen Andreassen 1.1.1902.
Ds.eksp. Iver Olsen 1.10.1904 (f.1877).
Ds.eksp. Almar Olsen 8.8.1947 (f.1914).
Ds.eksp. Kåre Asle Olsen kst. 1.4.1965 (f.1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1885 kr 32,-, i 1891 kr 80,-, i 1905 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------