NK 354 – GUTVIK

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-27

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GUTVIK (Ref#: 9075 , Kilde: KulturNav)

Nytt GUTVIK poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Leka herred, Nordre Trondhjem amt, under Namsos postktr., ble opprettet den 1.7.1911.
Tidigere Gutvik fikk samtidig navnet Rossvikvaagen. Sirk. 37, 22.6.1911.

Poståpneriet ble fra 1.1.1919 lagt under Rørvik postktr. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgruppe ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig overtatt fra tidligere Gutvik. Senere ble tilsendt datostempel av 2-rings type med tverrbjelker i indre ring.

(7993)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Hans M. Hansen 1.7.1911.
Fru Elise Hafstad 1.6.1919.
Tlf. styrer Magnus Lysfjord kst. 1.4.1928 (f.1892, død 29.4.1955).
Landpostbud Reidar Lysjord midlt. 30.4.1955, fast 1.3.1956, (f.1926).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------