NK 354 – FEDJE

Vinnende bud: kr 52

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-144

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FEDJE (Ref#: 2456 , Kilde: KulturNav)

FEDJE poståpneri, i Lindaas herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr. ,ble opprettet ved Kgl.res. av 15.1., 5.2 og 27.6.1892 med virksomhet fra 1.9.1892 og med 2 ganger ukentlig bipost forbindelse til/fra Kjelstrømmen poståpneri. Sirk. 18, 5.7.1892.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret
FEDJE nytt postnr 5947. Postboksadressatene under 5947 FEDJE fikk tildelt postnr 5948.

Det foreligger ingen noteringer om tildeling av stempel før i 1892, da poståpneriet ble tilsendt datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne.

(5133 / 5947)
Poståpnere/styrere:
Landhandler E. A. Eriksen 28.11.1870.
Handlende Odine Gudmundsen Wikene 1.7.1892 (f. 1863).
Tlf.best. Jakob N. Wikene kst. 1.1.1929.
Ds.eksp. og handelsmann Oswald Berg 1.4.1936 (f. 1912).
Marie Berg midlt. 1.5.1949.
Oswald Berg 1.8.1953 (f. 1912)
Leif Johan Herøy kst. 1.8.1962 (f. 1925).
Gunnvor Andrea Nilsen 1.3.1979 (f. 1929).
Elsa Herøy 1.1.2000.

Årlig poståpnerlønn var i:

1892 1897 1902 1909 1912 1914 1917
Kr 50 80 120 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

FEDJE (Ref#: 2457 , Kilde: KulturNav)

FEDJE poståpneri var ifølge en eldre poståpnerprotokoll først i virksomhet under fisketiden fra 28.11.1870.

Det er imidlertid ikke funnet noteringer om dette i sirkulærer eller andre kilder.

FEDJE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lindaas prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., er notert å være i helårlig virksomhet fra 1.8.1871. Sirk. 17, 2.8.1871.

Poståpneriet sees ikke lenger i portotabeller fra 1876 og fram til 1891 og må ansees som nedlagt ca 1875/76. (Ingen sirk.melding.)

Årlig poståpnerlønn i 1870 var 2 Spd. og i 1871 10 Spd.

---------