NK 354 – EDØY

Vinnende bud: kr 17

Nedlagt 1967 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1967 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #178-67

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EDØY (Ref#: 1944 , Kilde: KulturNav)

EDØY - se EDØ

---------

EDØ (Ref#: 1943 , Kilde: KulturNav)

EDØ (også skrevet Ædø) poståpneri, i Edø prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christianssund N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1852 fra den tid stedet anløpes av postførende dampskip. Sirk. 2, 2.2.1852.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til EDØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.9.1967. Sirk. 31, 21.8.1967.

Samtidig fikk Tyrhaug poståpneri navnet Edøy.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tildelt poståpneriet først fra 5.3.1859.

Poståpnere:
Ds.eksp. Sverker Johnsen Moe 1.2.1852.
Gårdbr. og komm.kass. John Moe 16.6.1897 (f. 1857).
Tlf.bestyrer Sverker Moe kst. 1.10.1927 (f. 1895).

Om de første årlige poståpnerlønninger er notert:

1852 8 spd., 1869 20 spd., 1.7.1876 kr 128,-, 1.7.1913 kr 200,- og 1.7.1917 kr 300,-.


TYRHAUG poståpneri (det nåværende 6570 EDØY postkontor C) ble opp- rettet 1.7.1901. Poståpneriet lå på ds.anl.stedet med samme navn i Edø herred, Romsdal amt, under Kristiansund N. postktr. Sirk. 23, 2.7.1901.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KYRHAUG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Navnet ble fra 1.9.1967 endret til EDØY. Sirk. 31, 21.8.1967.

Samtidig ble tidligere Edøy poståpneri lagt ned.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ordningen med bruk av postnr startet fra 18.3.1968, og Edøy poståpneri ble tildelt postnr 6589. 6589 EDØY postkontor C, i Kristiansund N. postområde, fikk fra 11.12.1989 endret postnummer til 6570 EDØY. Sirk. 38, 23.11.1989.

Postkontoret fikk fra 1.10.1978 kombinert poststyrer- og landpostbudtjeneste. Sirk. 35, 16.10.1978.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 6570 EDØY endret navnet til postnr 6570 SMØLA. Sirk. 5, 18.2.1999.

Tyrhaug fikk sitt første datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ved opprettelsen. Ved navneendring i 1967 ble poståpneriet antakelig tildelt 1-rings stempel 22 mm.

(6589 / 6570)
Poståpnere/styrere:
Husmand Olaus Jensen Tyrhaug 1.7.1901.
Lars Julius Olaussen 1.3.1931 (f. 1908).
Ole Olaussen Sørøy tilsatt komb.poststyrer og landp.bud (rute 601555) 1.10.1978 (f. 1942).

Poståpneren var trolig ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,- fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

VEIDHOLMEN (Ref#: 13957 , Kilde: KulturNav)

VEIDHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Sjøtø, i Hopen annex til Edø prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 15.11.1883 og med ukentlig bipost til/fra Bratvær poståpneri. Sirk. 23, 2.11.1883.

Navnet ble fra 1.7.1886 endret til NORDSMØLEN. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet lå i 1890 på gården Skjøtø ved dampskipsanløpsstedet Hopen.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet NORDSMØLA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorgansering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret NORDSMØLA nytt postnr 6570.

Postkontoret 6570 NORDSMØLA endret fra 1.3.1999 navn til 6570 SMØLA. Sirk. 5, 18.2.1999.

Datostempel med tekst Veidholmen ble neppe tilsendt, men 2-rings vanlig type og tekst Nordsmølen i 1886.

(6577 / 6570)
Poståpnere/styrere:
Fisker og gårdbr. Søren Knudsen Skjøtø 15.11.1883 (f. 1827).
Gårdbr. Johan Sørensen Skjøtø 16.8.1900 (f. 1861).
Gårdbr. og ds.eksp. John Wullum 11.9.1931 (f. 1887, død 1.2.1952).
Janna Ulrikke Wullum midlertidig fra 3.2.1952, fast 1.11.1952 (f. 1912).
Posteksp. Per Reidar Selnes Wullum 1.11.1979 (f. 1951).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 32,-, i 1884 kr 40,-, i 1890 kr 70,-, i 1901 kr 120,-, i 1908 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------