NK 354 – DYRKORN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #194-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DYRKORN (Ref#: 1894 , Kilde: KulturNav)

DYRKORN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Stordalen herred, Søndmøre fogderi, under Aalesund postktr., ble underholdt fra 1.10.1896. Sirk. 38, 26.9.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

6253 DYRKORN postkontor C ble lagt ned fra 25.11.1985. Ny postadresse: 6250 STORDAL. Sirk. 44, 18.11.1985.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(6253)
Poståpnere/styrere:
Sivert Pedersen Dyrkorn 1.10.1896 (f. 1867).
Gårdbr. Petter S. Dyrkorn kst. 1.5.1930 (f. 1900).
Lars Flåen 1.9.1946 (f. 1906).
Elvida Hennie Løseth kst. 1.10.1969.
Poststyrervikar Else Marie Pedersen 1.6.1976 (f. 1943).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------