NK 354 – BY I ÅFJORD

Vinnende bud: kr 16

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #178-79

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BY I ÅFJORD (Ref#: 1404 , Kilde: KulturNav)

BY I ÅFJORD - se BY I FOSEN

---------

BY I FOSEN (Ref#: 1402 , Kilde: KulturNav)

BY I FOSEN poståpneri, i Aafjorden herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postktr., i landpostbudruten Skjern i Stordalen--Aa, ble underholdt fra 1.7.1902. Sirk. 26, 26.6.1902.

Navnet ble fra 1.7.1922 endret til BY I FOSNA. Sirk. 30, 26.6.1922.

Fra 1.4.1935 endret til BY I ÅFJORD. Sirk. 10, 28.3.1935.

Fra 1.10.1975 ble navnet endret til bare BY. Sirk. 33, 2.9.1975.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., sirk. 35, 10.12.1976.

7172 BY postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 7170 ÅFJORD. Sirk. 34, 9.10.1980.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

(7172)
Poståpnere/styrere:
Arnt Pettersen By 1.7.1902.
Lærer Kristian Fagergaard 12.2.1904 (f.1873).
Aslaug Fagergård 15.7.1940 (f.1906).
Marit Kristine Fagergård (Breivold) kst. 1.5.1942, fast 15.12.1943 (f.1922).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, årlige poståpnerlønner deretter:

1906 1911 1912 1913 1917
Kr 100 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------