NK 354 – BJØRØYA

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #194-92

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJØRØYA (Ref#: 934 , Kilde: KulturNav)

BJØRØYA - se BJØRØ

---------

BJØRØ (Ref#: 930 , Kilde: KulturNav)

BJØRØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bjørøen, i Fosen prestegjeld, Namdalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt årlig i damp-skipstiden fra 1853. Sirk. 64, 24.12.1852.En 2 ganger ukentlig bipostrute mellom Bjørø og Sydfladanger ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884 og 18.8.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Namsos postkontor.I postfortegnelsen 1894 er navnet endret til BJØRØEN.Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BJØRØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.Poståpneriet 7842 BJØRØYA ble lagt ned fra 1.12.1968. Ny postadresse: 7840 LAUVSNES. Sirk. 37, 15.11.1968.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt poståpneriet den 5.3.1859.(7842)

Poståpnere:

Carl Steen 1853.

B. H. Solem 24.9.1861.

Henriette Solem 11.7.1882.

Handelsm. O.M. Løfsnæs 1.7.1884.

Fru Petrine Løfsnes 24.2.1912 (f. 1872).

Ds.eksp. og kjøpm. Petter Løfsnes midlertidig fra 1.2.1949, fast 1.11.1949 (f. 1903).De første årlige poståpnerlønninger:1853 1861 1869 1874 1878 1896 1909 1913

Spd 6 12 20 32

Kr 200 100 150 200Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------