NK 352 – VIKEBUKT I ROMSDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKEBUKT I ROMSDAL (Ref#: 14227 , Kilde: KulturNav)

VIKEBUKT I ROMSDAL - se NORDRE TRESFJORDEN

---------

NORDRE TRESFJORDEN (Ref#: 8746 , Kilde: KulturNav)

NORDRE TRESFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Vike, i Vestnes herred, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble underholdt fra 1.7.1891. Sirk. 16.,25.6.1891.

Navnet ble fra 1.1.1896 endret til VIKEBUGT I ROMSDALEN. Sirk. 39, 23.12.1895.

Fra 1.10.1921 endret til VIKEBUKT I ROMSDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Endret til bare VIKEBUKT fra 1.10.1975. Sirk. 33, 2.9.1975.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VIKEBUKT nytt postnr 6392. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 6392 VIKEBUKT tildelt postnr 6396.

(6384 / 6392)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Lars H. Legernes 1.7.1891.
Peder Larsen Legernes midlertidig fra 8.8.1903, fast 31.10.1903 (f. 1875).
John Pedersen Legernes 1.3.1946 (f. 1906).
Postkass.V Per-Anders Gjermundsnes 1.2.1980 (f. 1945).

Den først kjent årlige poståpnerlønn var i 1898 kr 220,-, i 1901 kr 320,-, i 1905 kr 450,-, i 1909 kr 550,-, i 1913 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------