NK 352 – SKREIA

Vinnende bud: kr 28

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKREIA (Ref#: 11311 , Kilde: KulturNav)

SKREIA - se KVERNUM

---------

KVERNUM (Ref#: 6502 , Kilde: KulturNav)

KVERNUM poståpneri, ved Fossen bro, i Østre Toten herred, Toten fogderi, under Gjøvik postkontor, ble underholdt fra 1.8.1899, med postforbindelse til postdampskipene på Mjøsen, og utenfor dampskipstiden med postruten Minne -- Gjøvik. Sirk. 30, 13.7.1899.
Det var poståpneren ved Balke som fra ca 1900 besørget iland- og ombordbæring av posten under jernbanearbeidet i distriktet.

Navnet ble fra 28.11.1902 endret til SKREIA, samtidig med åpningen av jernbanen Jaren -- Gjøvik og Reinsvolden -- Skreia. Sirk. 45, 24.11.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.6.1974 fikk underpostkontoret status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SKREIA nytt postnr 2848. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 2848 SKREIA tildelt postnr 2857 (identisk med det gamle postnr for postkontoret).

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2857 / 2848)
Poståpnere/postmestere:
Motehandlerinne Kristine Fæstad 1.8.1899.
Stasj.mester Joh. B. Gulbrandsen 28.11.1902.
Telegrafist H. O. Hanse midlt. 12.8.1910.
Stasj.mester N. G. Christoffersen 2.12.1910 (f. 1865).
Postass. Emil Muri 1.8.1922 (f. 1897).
Theodor Normann Berg 1.7.1937 (f. 1885).
Ole Haagard 1.6.1944 (f. 1892).
Ktr.ass. Anne Marit Olsen midlt. u. sykdom 21.1.1953.
(?) (?) (?) 1.4.1953.
Kristoffer Grønbeck 1.10.1954 (f. 1918).
Førstekons. Trygve Martinsen 1.1.1985 (f. 1930).
Vaktleder Eli Larsson 1.5.1986 (f. 1945).
Postm. Auden Mistereggen 1.3.1995.
Postm.vikar Inger Elisabeth Hage 18.8.1997.
Postst. Tove Eikelund 1.7.1998.
Postst. Grete Engen 1.1.1999.

---------