NK 352 – SANDE I VESTFOLD

Utrop: kr 5

Hjelpestempel. Bruktstid ca 2mnd

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Hjelpestempel. Bruktstid ca 2mnd
Frimerkeauksjon #991-34

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDE I VESTFOLD (Ref#: 10527 , Kilde: KulturNav)

SANDE I VESTFOLD - se SANDE

---------

SANDE (Ref#: 10523 , Kilde: KulturNav)

SANDE poståpneri, i Sande prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 7.11.1847, med virksomhet fra 15.4.1848. Sirk., 6.3.1848.

I poststedsfortegnelsen 1863 er navnet skrevet SANDE I JARLSBERG.

I 1867 lå poståpneriet i fengselsbygningen i Sande.

Fra "Vestbanernes postekspedisjon"s åpning den 7.12.1881 ble posten til Sande poståpneri hentet og levert ved Galleberg stasjon. Sirk. 21, 3.12.1881.

Fra 1.10.1882 ble poståpneriet flyttet til Sande jernbanestasjon. Sirk. 16, 15.9.1882.

Navnet ble fra 1.7.1928 endret til SANDE I VESTFOLD. Sirk. 24, 18.6.1928.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og ble midlertidig gitt status av postkontor B fra 1.1.1974. Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3070 SANDE I VESTFOLD tildelt postnr 3071.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 251 (1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3070)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Otto Galleberg er notert i 1854.
Gårdbr. Mathias Berg 1.4.1861. (På gården Revaa.)
Skolelærer Martin Sjøl 1.10.1877.
Stasj.mester Hans Andreas Olsen Strøm 1.10.1882 (f. 1834).
Stasj.mester Godberg Saasen 15.9.1909.
Handelsbetj. Jørgen Gjessing 22.5.1916 (f. 1864).
Poståpner Anne Svenseid 1.9.1936 (f. 1884).
Fru Småland midlertidig fra 1.3.1946.
Emma Reider 1.4.1946 (f. 1902), men midlertidig styrt av Jens Svenseid i april 1946.
Poståpner Magnus Andreas Lille 18.6.1967 (f. 1922).
Postkass. Berit Martinsen 1.4.1989 (f. 1944).
Postmester (vikar) Liv Johanne Siitonen Kortvedt fra 15.9.1997.
Postmester Lena Brun 1.6.1998.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1848 1854 1866 1872 1882 1885 1890 1896 1903 1906 1914 1916
Spd. 12 48 60 68
Kr 160 240 400 600 700 750 850 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------