NK 352 – LOEN I NORDFJORD

Vinnende bud: kr 34

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-12

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOEN I NORDFJORD (Ref#: 7312 , Kilde: KulturNav)

LOEN I NORDFJORD - se LOEN

---------

LOEN (Ref#: 7311 , Kilde: KulturNav)

LOEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Loen annex til Stryn prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.10.1875. Sirk. 23, 29.9.1875.

Navnet ble fra 19.10.1907 endret til LOEN I NORDFJORD. Sirk. 62, 19.10.1907.

Ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1976 igjen endret til bare LOEN. Sirk. 21, 27.7.1976.

Postkontoret 6878 LOEN ble nedlagt fra 30.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 18, 2.10.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LOEN nytt postnr 6789.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(6878 / 6789)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Anders Markussen Loen 1.10.1875.
Hotelleier Markus A. Loen 15.8.1891 (f. 1862).
Karl Markussen Loen kst. 1.5.1928 (f. 1901, døde 11.7.1951).
Ds.eksp. Idun Margit Loen (Solheim) midlertidig fra 12.7.1951, kst. 1.11.1951, fast 1.12.1952 (f. 1931).
Poststyrer Kjellaug Sunde Molnes fra 1.1.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1875 5 Spd., i 1878 kr 48,-, i 1898 kr 200,-, i 1905 kr
300,-, i 1908 kr 600,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------