NK 350 – TUFJORD

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:34
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-176

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TUFJORD (Ref#: 13278 , Kilde: KulturNav)

TUFJORD - se ROLFSØ

---------

ROLFSØ (Ref#: 10063 , Kilde: KulturNav)

ROLFSØ poståpneri, i Tufjord, Maasø prestegjeld, Hammerfest fogderi, under Hammerfest posteksp., ble bestemt å underholdes fra 1.10.1879 under sommer- og loddefisket. Sirk. 24, 25.9.1879.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll var imidlertid sesongpoståpneriet allerede i virksomhet under fisketiden 15.1.--31.8.1877.

Navnet ble fra 1.1.1880 endret til TUFJORD. Sirk. 29, 11.12.1879.
Poståpneriet ble inntil videre bestemt å være i virksomhet august--medio oktober med bipostrute mellom Rolfsøen og Ingø. Sirk. 25, 1.10.1891.

Utenfor dampskipsfarten ble posten sendt med bipost Rolfsøen -- Troldfjord --Ingø.

Grunnet krigssituasjonen var poståpneriet evakuert ultimo 1944 og gjen- opprettet våren 1946. Sirk. 7, 7.3.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9670 TUFJORD, under Hammerfest postkontor, ble nedlagt fra 11.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 9, 5.5.1998.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tekst Tufjord ble antakelig ikke tilsendt før i 1882.

(9670)
Poståpnere/styrere:
Handelsfaktor Henriksen notert 15.1.1877.
Handelsfaktor P. Tapper 2.8.1885 (f.1858).
Ferdinand Tapper kst. 15.12.1927 (f.1875, død 23.5.1944).
Ds.eksp. Peter Tapper midlertidig fra 24.5.1944, fast 1.9.1944 (f.1915).
Annbjørg Pedersen 1.4.1986 (f. 1960).

Årlig poståpnerlønn var:

1877 1895 1902 1906
Kr 48 100 250 400 (med div. tillegg under fisketiden).

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------