NK 350 – SYFTELAND

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-173

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYFTELAND (Ref#: 12434 , Kilde: KulturNav)

SYFTELAND - se SØFTELAND

---------

SØFTELAND (Ref#: 12542 , Kilde: KulturNav)

SØFTELAND poståpneri, i Os herred, Nordhordand fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra Nesthun -- Os-banens åpning den 1.7.1894. Sirk. 15, 22.6.1894.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SYFTELAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.12.1979 endret tilbake til SØFTELAND. Sirk. 45, 14.11.1979.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5212 SØFTELAND tildelt postnr 5207.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(5212)
Poståpnere/styrere:
Banevokter Karl Aug. Johansen 1.7.1894 (f. 1849).
Handelsm. Fritz Leonard Johannessen 1.1.1919 (f. 1886).
Betty Johannessen Kvamme midlertidig fra 1.1.1957, kst. 1.6.1957, fast 1.8.1958 (f. 1913).
Postkass. Bente Ruud 1.10.1980 (f. 1952).
Poststyrer Lillian Øye fra 1.7.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1894 kr 100,-, i 1906 kr 150,-, i 1909 kr 200,-, i 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------