NK 350 – SOLBERGELVA

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #994-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLBERGELVA (Ref#: 11546 , Kilde: KulturNav)

SOLBERGELVA - se SOLBERGELVEN brevhus

---------

SOLBERGELVEN (Ref#: 11547 , Kilde: KulturNav)

SOLBERGELVEN poståpneri, i Nedre Eker herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.1.1914 i stedet for det tidligere brevhus. Poståpneriet hadde landpostbudforbindelse i ruten Steinset --Drammen. Sirk. 57, 18.12.1913.

Poståpneriet ble fra 1.11.1918 flyttet til handelsmann David Moes lokaler på Åserud.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet SOLBERGELVA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 3022 ble tatt i bruk fra 18.,3.1968. Dette ble fra 1.4.1987 endret til postnr 3057. (Brev fra 4. trafikktr. av 26.11.1986.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3057 SOLBERGELVA tildelt postnr 3056.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3057)
Landh. Arne Vollo 1.1.1914.
Gårdbr. og handelsm. David Moe 1.11.1918 (f. 1859).
Gårdbr. og handelsm. Lorentz Moe 5.11.1939 (f.1900).
Poståpner Asbjørn Kristian Kåre Nilsen 1.2.1970 (f.1939).
Styrertjenesten var antakelig fra 1.3.1974 dekket med reservepersonale.
Bente (Elvekrok) Johansen 1.1.1977 (f. 1952).
Postkass.D Elisabeth Bakenget vikar fra 1.2.1985.
Res.postkass. Kari Halleby tilsatt den 1.3.1987 (f.1961).
Poststyrer (vikar) Anne Karin Greve Hagen fra 1.1.1999, fast 1.1.2000.
Poststyrer (fung.) Karin Eikre Fredriksen 1.4.2000.

Årlig poståpnerlønn var i de 3 første år kr 200,- årlig, fra 1.1.1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

SOLBERGELVEN (Ref#: 11548 , Kilde: KulturNav)

SOLBERGELVEN brevhus, i Nedre Eker herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble opprettet den 1.7.1897. Posten ble ført med bud fra Drammen postktr.

Brevhuset SOLBERGELVEN ble lagt ned fra 1.1.1914 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 281.

Brevhusstyrer:
Hans Lysager 1.7.1897.

---------