NK 350 – SLÅTTEVIK

Bud nå: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:02
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #191-23

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SLÅTTEVIK (Ref#: 11445 , Kilde: KulturNav)

SLÅTTEVIK - se TYSVÆR poståpneri

---------

TYSVÆR (Ref#: 13394 , Kilde: KulturNav)

TYSVÆR poståpneri, i Tysvær prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 22.6.1859, med virksomhet fra 15.8.1859. Sirk. 15, 23.7.1859.

Poståpneriet ble fra 1.7.1937 lagt under Haugesund postkontor. Sirk. 14, 23.4.1937.

Navnet ble fra 1.7.1938 endret til SLÅTTEVIK. Sirk. 24, 14.6.1938.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.2.1979 endret til TYSVÆRVÅG. Sirk. 43, 12.12.1978.
NB: Det tidligere Tysværvåg poståpneri ble lagt ned fra 1.6.1966, se Tysvær brevhus.

Postkontoret 5543 TYSVÆRVÅG, i Haugesund postomrtåde, ble lagt ned fra 31.12.1994. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 23, 15.12.1994.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk TYSVÆRVÅG nytt postnr 5565.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1886 av 2-rings vanlig type.

(5553 / 5565)
Poståpnere/styrere:
Landh. Thomas Jørgensen Slottevigen 15.8.1859.
Landh. Edvard Kornelius Jørgensen 19.10.1896 (f. 1868).
Telefonbest. Helga Jørgensen (Sjølyst) 1.9.1935 (f. 1905).
Landpostbud Ragnhild Jørgensen midlertidig kst. fra 1.9.1979 (f. 1946).
Aasgerd Johannessen 1.3.1980 (f. 1958).
Res.postkass. Asbjørn Gjerde 1.9.1985 (f. 1960).
Res.postkass. Elisabeth Wanneberg vikar fra 1.1.1986.

Årlig poståpnerlønn var for 1859 12 Spd., fra 1874 18 Spd., fra 1887 kr 96,-, fra 1899 kr 200,-, fra 1905 kr 250,-, fra 1910 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------