NK 350 – SEKKEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-168

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SEKKEN (Ref#: 10717 , Kilde: KulturNav)

SEKKEN - se SÆKKEN

---------

SÆKKEN (Ref#: 12493 , Kilde: KulturNav)

SÆKKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Vestad, på øen Sækken, i Veø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.8.1875. Sirk. 9, 4.8.1875.

Fra poststedsfortegnelsen 1888 er navnet skrevet SEKKEN.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6418 SEKKEN ble nedlagt fra 1.10.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 15, 13.8.1998.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1888 av 2-rings vanlig type med åpen stjerne.

(6418)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Halvor Knudsen Vestad 15.8.1875 (f. 1833).
Gårdbr. og ds.eksp. Svein Vestad 30.12.1914 (f. 1882).
Ds.eksp. Håkon Vestad midlertidig fra 1.8.1947, fast 1.10.1947 (f. 1909).
Ottar O. Sekkeseter ble 1.11.1977 tilsatt kombinert styrer og landpostbud (rute 603 509). Sirk. 35, 24.11.1977.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1875 12 Spd., i 1895 kr 80,-, i 1905 kr 100,-, i 1908 kr 150,-, i 1912 kr 200,-, og fra 1913 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------