NK 350 – RØYSING

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1989 , Stemplet HØYBAKKEN på baksiden

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1989 , Stemplet HØYBAKKEN på baksiden
Frimerkeauksjon #193-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØYSING (Ref#: 10385 , Kilde: KulturNav)

RØYSING - se RØISING

---------

RØISING (Ref#: 10293 , Kilde: KulturNav)

RØISING poståpneri, i Ogndalen herred, Nordre Trondhjem amt, under Steinkjær postkontor, ble underholdt fra 1.10.1911. Sirk. 54, 18.9.1911.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til RØYSING. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7755 RØYSING postkontor C, under Steinkjer postkontor, ble lagt ned fra 1.2.1989. Ny postadresse: RØYSING, 7700 STEINKJER. Sirk. 1, 10.1.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7755)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Edv. E. Bolaas 1.10.1911 (f. 1879).
Solveig Bolås midlertidig fra 1.7.1949, fast 1.12.1949 (f. 1913).
Posteksp. Trude Bredkstad 1.12.1980 (f. 1958).
Posteksp. Berit Mathilde Hammer vikar fra 1.7.1982 (f.1955).
Senere Trude Bredkstad (f. 1958) tilbake.

Årlig poståpnerlønn var i 1911 kr 100.-, i 1914 kr 350.- og fra 1917 kr 400.-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------