NK 350 – OLDERDALEN

Vinnende bud: kr 33

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-89

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OLDERDALEN (Ref#: 9329 , Kilde: KulturNav)

OLDERDALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lyngen herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1911. Sirk. 66, 17.12.1910.

Poståpneriet var evakuert grunnet krigshandlingene fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet den 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postmnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret OLDERDALEN nytt postnr 9146. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 9146 OLDERDALEN tildelt postnr 9148.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9070 / 9146)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Hans Pedersen Olderdalen 1.1.1911 (f.1875). Evakuerte til Åsbakken/Sortland.
Anton Pedersen 1.1.1947 (f.1908).
Postkass. Frits Eivind Sakshaug 1.1.1977 (f.1951).
Postkass. Roald Olset 1.5.1979.
Posteksp. D Liv Jorunn Simonsen vikar fra 1.2.1981 (f.1959).
Arnt-Helge Dalvik 1.11.1981 (f.1960).
Poststyrer Pirjo Riitta Kyllikki Mathisen 1.6.2000.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 100,- og fra 1917 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------