NK 350 – NIDARVOLL

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #178-166

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NIDARVOLL (Ref#: 8447 , Kilde: KulturNav)

NIDARVOLL - se NIDARVOLD

---------

NIDARVOLD (Ref#: 8446 , Kilde: KulturNav)

NIDARVOLD poståpneri, i Strinden herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, i postruten Trondhjem -- Klæbu, ble underholdt fra 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NIDARVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postkontor B, Sirk. 44, 8.11.1974.

NIDARVOLL, 7002 TRONDHEIM postkontor B ble lagt ned fra 28.10.1991. Sirk. 35, 14.11.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen.

(7002 Trondheim)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Lærer J. Evensen 1.4.1905.
Edvard O. Evensen 14.5.1907.
Førstelærer O. Tilseth 15.5.1911 (f.1860).
Reservebud Ingvar Dahl 1.3.1932.
Peder Engen 1.7.1935 (f.1904).
Einar Engen midlertidig fra 12.5.1943, fast 1.6.1950 (f.1900).
Birger Paulsen kst. 1.4.1968 (f.1918).
Poståpner Peder Krogstad 1.2.1973 (f.1942).

I 1905 var årlig poståpnerlønn kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------