NK 350 – MANGER

Vinnende bud: kr 27

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-136

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MANGER (Ref#: 7634 , Kilde: KulturNav)

MANGER poståpneri, ved kirken, i Manger prestegjeld, Nordhordland og Voss fogderier, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 7.12.1855, med virksomhet fra 1.1.1857. Sirk. 9, 7.11.1856.
Samtidig ble det satt i gang en ukentlig bipostrute mellom Lindaas eller Alverstrømmen og Manger poståpneri og mellom Hansvigen og Hosanger poståpnerier.

Poståpneriet ble i 1957 flyttet til Kommunehuset.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble i 1980 flyttet til Manger Sparebanks hus.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MANGER nytt postnr 5936. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 5936 MANGER tildelt postnr 5931.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 198 og fikk den 20.1.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5120 / 5936)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Kobro 1.1.1857.
Lensm. Dankert Dankertsen Heiberg 20.1.1857 (f.1807). (På det gamle lensmannskontoret.)
Lensm. Nils Heiberg 15.7.1892.
Bankkass. A. Iversen 15.7.1904 (f.1850). (På Haagarden.)
Telefonbest. Maalfrid Tvedt 1.10.1921. (I telefonsentralen.)
Telefonbest. Alfred Tvedt kst. 1.1.1928.
Gårdbr. Olav Martinsen-Matre 1.8.1931 (f.1903).
Astrid Hagen 1.11.1970 (f.1934).
Postmester Odd Helge Hagen 1.6.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1857 1860 1875 1893 1899 1907 1910 1914 1917
Spd 8 12
Kr 80 200 280 400 500 550 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------