NK 350 – LAUVSNES

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-14

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAUVSNES (Ref#: 6918 , Kilde: KulturNav)

LAUVSNES - se LØVSNES

---------

LØVSNES (Ref#: 7526 , Kilde: KulturNav)

LØVSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Flatanger herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1892. Sirk. 31, 10.12.1891.

Navnet ble senere i 1892 endret til LAUSNES.

Fra 1.10.1921 ble navnet skrevet LAUVSNES. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tekst Løvsnes ble tilsendt ved opprettelsen, og av sveitsertypen med lukket stjerne og med tekst Lausnes først i 1898.

Postkontoret 7840 LAUVSNES endret navn fra 1.10.1997 til 7840 FLATANGER.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FLATANGER nytt postnr 7770. Fra samme tidspunkt fikk postboks-adressatene under postkontoret 7770 FLATANGER tildelt postnr 7771.

(7840 / 7770)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Justin Nicolaysen 1.1.1892.
Handelsm. Johan Fr. Sitter 1.8.1894.
Fru Anna Sitter (Bentzen) 5.4.1905 (f. 1874).
Ds.eksp. Johan A. Strand 16.10.1919 (f. 1874).
Handelsbest. Johannes Estensen 1.11.1920 (f. 1891).
Ds.eksp. Thore Inderberg kst. 1.10.1927.
Telefonbest. Ingvald Hubak kst. 1.10.1929 (f. 1906).
Astrid Huberg midlertidig fra 1.2.1953.
Telefonbest. Arvid Olden-Hubak midlertidig fra 1.3.1954, kst. 1.6.1954, fast 1.6.1955 (f. 1932). Han styrte Åsen poståpneri under sykdom der fra 19.3.1956, mens Astrid Hubak styrte Lauvsnes.
Astrid Hubak under ledighet fra 1.11.1956.
Telefonstyrer Ingvald Hubak igjen tilsatt fra 1.4.1957 (f. 1906).
Poststyrervikar Inger Marie Hubak Holmen kst. 1.6.1976 (f. 1946).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 240,-, i 1910 kr 350,-, i 1913 kr 400,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------