NK 350 – KOLVEREID

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-11

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KOLVEREID (Ref#: 6091 , Kilde: KulturNav)

KOLVEREID poståpneri sees først nevnt i "Placat" av 10.11.1804 i forbindelse med opprettelse av en ukentlig postrute gjennom Indherredet og Nummedalen (nå Innherred og Namdalen) i Trondhjem stift. Poståpneriet kan imidlertid være opprettet tidligere.

I neste foreliggende portotabell 1812 er KOLVEREID nevnt i postruten mellom Trondhjem og Terraach (Nordland postktr.).

Poståpneriet lå i Kolvereid prestegjeld, Namdalen fogderi, og antakelig først under Nordland postktr., fra 1866 under Namsos postktr. Foruten å ligge i hovedpostruten er det i 1838 notert at poståpneriet hadde bipostrute til/fra Nærøe (Rørvik).

Fra 1.7.1887 ble det videre opprettet en bipost mellom Kolvereid og Buø (Buøy) poståpneri. Sirk. 17, 6.7.1887.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret C fikk fra 1.7.1982 ny status av postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganiseringen av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7970 KOLVEREID tildelt postnr 7971.

Poståpneriet nyttet først (ca 1855/56) 3-rings kassasjonsstempel nr 156 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7970)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, er det ikke funnet noteringer om.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Bull, som var mulig poståpner.
I en eldre poståpnerprotokoll er notert sogneprest Lampe fra 6.5.1850.
Underoff. og lensm. Michael Evensen 1.7.1857 (f. 1830).
Gårdbr. Anders Lye (?) er notert som midlt. i 1863.
Sogneprest Torkelsen midlt. 1864, fast 10.5.1865.
Michael Evensen var mulig igjen poståpner fra ca 1867.
Sofie Krogh midlt. kst. under Evensens sykdom i 1909. Tilsatt 15.7.1909 (f. 1868).
Anna M. Arntsen Brækken (Søenmo) 16.3.1934 (f. 1892).
Helga Korsnes midlt. 25.1.1957.
Poståpner Ivar Kornelius Pettersen 1.5.1957 (f. 1905).
Poståpner Leif Sigmund Back 1.3.1973 (f. 1933).
Postm. Gudmund Eilif Haug 1.8.1997.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1850 32 spd., i 1877 kr 180,-, i 1896 kr 240,-, i 1906 kr 400,-, i 1912 kr 450,-, i 1913 kr 550,-, i 1914 kr 600,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

KOLVEREID (Ref#: 6092 , Kilde: KulturNav)

KOLVEREID. Opprettelsen er ukjent.

I 1787 er KOLVEREID (på gården Edshaug) i posthistorien oppført som postgård.

---------