NK 350 – HOVDENAKKEN

Vinnende bud: kr 5

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #994-05

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HOVDENAKKEN (Ref#: 4889 , Kilde: KulturNav)

HOVDENAKKEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Hovdenak, i Bolsø herred, Romsdal amt, under Molde postktr., ble underholdt fra 15.8.1914. Sirk. 32, 10.8.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C. Sirk. 35, 10.12.1976.

6375 HOVDENAKKEN postkontor C ble nedlagt fra 1.3.1991. Ny postadresse er Hovdenakken, 6456 SKÅLA. Sirk. 2, 15.1.1991.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6375)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og fabrikkeier Ole Hovdenak 15.8.1914 (f.1857).
Gårdbr. og tlf.betj. Ole Hovdenak kst. 1.9.1927 (f.1886).
Tlf.styrer Thyra Brokstad kst. 1.7.1956, fast 1.6.1957 (f.1907).
Posteksp. Eino-Werner Andersen 1.11.1977 (f.1952).
Postkass. Marit Vikhagen 1.6.1985 (f.1955).

Årlig poståpnerlønn var i 1914 kr 200,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------