NK 350 – BRISEID

Utrop: kr 15

Nedlagt 1966

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 15 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1966
Frimerkeauksjon #191-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRISEID (Ref#: 1250 , Kilde: KulturNav)

BRISEID - se HEROD

---------

HEROD (Ref#: 4474 , Kilde: KulturNav)

HEROD poståpneri, ved Briseid og ved veien mot Herod kirke, Herod prestegjeld, Lister fogderi, under Farsund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886 og med 2 ganger ukentlig bipost ved gående bud til/fra Farsund. Sirk. 15, 6.7.1886.

"Før denne tid måtte folk på Briseid hente posten selv i Farsund. Etter opptak av Samtaleforeningen søkte herredsstyret om å få poståpneri på Sande, og post to ganger om uka fra Farsund. Posten gikk sjøveien når været tillot det, og ellers over Ravneheia der posten først ble befordret av Nils Haueli.

Fra 1. juli 1891 ble det opprettet to landpostruter i Herred (tidligere Herod). Den ene gikk to ganger ukentlig til Hoveland -- Bedringsås -- Saltnes -- Herreds poståpneri og samme vei tilbake. Den andre gikk to ganger ukentlig: Kvåle --Jerstad -- Saudland -- Grimestad -- Ofte --Torsås -- Herreds poståpneri, samt en gang ukentlig Torsås -- Drange."

Poståpneriets navn ble fra 1.7.1893 endret til HERRED, og fra 1.4.1901 til BRISEID. Sirk.10, 29.3.1901.

Poståpneriet BRISEID ble lagt ned fra 1.5.1966. Sirk. 17, 23.5.1966. Ny postadresse: 4550 FARSUND. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av vanlig type ble tilsendt i 1888.

Poståpnere:
Landh. Theodor Christian Ludolf Tønnesen Briseid 1.7.1886 (på Sande).
Theodor Oliver Reinertsen Holme 5.5.1905 (på Holmen).
Gårdbr. John Edvardsen Sande 23.3.1917 (på Sande).
Rikstelefonstyrer John Sigbjørnsen Sanne 27.9.1917 (f.1873).
Tlf.styrer Liv Sanne (Øxnevad) 1.1.1938 (f.1911) (fra 1946 på Kirkebredet).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1886 1894 1902 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 36 120 150 250 300 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------