NK 350 – BIRTAVARRE

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-188

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BIRTAVARRE (Ref#: 814 , Kilde: KulturNav)

BIRTAVARRE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kaafjordbotn, i Lyngen herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.4.1901. Sirk. 10, 29.3.1901.Poståpneriet med inventar og regnskap brente ned den 7.7.1902.Virksomheten ble nedlagt en tid fra 1944 grunnet evakuering, men gjenopprettet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 9072 BIRTAVARRE nytt postnr 9147.Datostempel av sveitsertype med lukket stjerne ble tilsendt ved oppretelsen.(9072 / 9147)

Poståpnere/styrere:

Eksp. Paul Brandt 1.4.1901.

Handelsbest. K. Jaklin, kst. 27.9.1902.

Handelsbest. Gudbr. P. Sjaavikør, kst. 11.10.1902.

Sersjant O. K. S. Døving kst. 9.11.1905 (f. 1880).

Ds.eksp. Hans Normann 15.4.1922 (f. 1872).

Telefonbest. Hedvig Evanger 1.7.1942 (f. 1915). Evakuerte høsten 1944, tilbake den 30.6.1945.

Landp.bud Egil Wasmuth 1.6.1972 (f. 1913).

Unni Frøyen Ferstad vikar fra 12.9.1980.

Posteksp. Øystein Pettersen 1.10.1981 (f. 1958).

Landpostbud Asbjørn Solberg vikar fra 1.10.1989 (f. 1947).

Poststyrer Terje Eriksen vikar fra 1.4.1995.Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1904, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 600,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg på 50% av lønnen.

---------