NK 349 – SKAUN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-156

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKAUN (Ref#: 11021 , Kilde: KulturNav)

SKAUN - se BØRSESKOGNEN

---------

BØRSESKOGN (Ref#: 1535 , Kilde: KulturNav)

BØRSESKOGN poståpneri, i Børsen herred, Strinden og Selbo fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886, og med ukentlig bipostrute med gående bud til/fra Børsen poståpneri. Sirk. 15, 6.7.1886.

Poståpneriet lå i 1889 på gården Veen nær kirke og vei. Bipostruten ble i 1890 endret til hver annen uke (fjortendaglig). Sirk. 20, 25.6.1890.

Navnet ble fra 1892 endret til BØRSESKOGNEN. (Posthusregister.)

Fra 1.10.1921 endret tilbake til BØRSESKOGN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1935 endret til SKAUN. Sirk. 21, 24.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SKAUN nytt postnr 7357.

Datostempel av 2-rings vanlig type med tekst Børseskogn ble sendt fra Kristiania 25.11.1887. Kilde: Anders Langangen: Norges poststempler med dato 1877 -- 1895.

(7360 / 7357)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Iver Inge Ingebrigtsen Uvaas 1.7.1886 (f. 1860).
Ingemar Uvaas kst. 1.10.1928 (f. 1893). Syk 10.11.1958-10.5.1959 med vikarer.
Ktr.asp. Almar Uvaas kst. 1.10.1959 (f. 1933).

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 20,-, fra 1894 kr 120,-, fra 1901 kr 200,-, fra 1909 kr 250,-, fra 1912 kr 300,-, fra 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 500,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------