NK 341 – ENGENES

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-123

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ENGENES (Ref#: 2253 , Kilde: KulturNav)

ENGENES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Ibbestad herred, Senjen og Tromsø fogderi,under Tromsø postktr., ble opprettet den 1.7.1892. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(9455)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. og ds.eksp. Ole Jørgensen Engenes 1.7.1892.
Martin Jørgensen 27.11.1907 (f. 1871).
Astrid Johanne Jensen (Nilsen/Normann) 1.10.1941 (f. 1919).
Hadde perm. 1 år fra 1.9.1944 med godkjent stedfortreder.
Trygve Berg Normann 1.11.1968 (f. 1914, død 12.6.1980).
Vikarer 12.6.1980.
Torill Normann 1.8.1981 (f. 1954).

Poståpneren var ulønnet av Pv. de 3 første årene.

Årlige lønnen var siden:

1897 1901 1908 1912 1914 1917
Kr. 80 150 200 250 300 500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------