NK 335 – SKATVAL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-138

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKATVAL (Ref#: 11012 , Kilde: KulturNav)

SKATVAL poståpneri, i Nedre Stjørdal herred, Stør- og Værdalen fogderier, under Trondhjem postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 7.12.1889 og 29.1.1890, med virksomhet fra 1.7.1890 og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Stjørdalen poståpneri. Sirk. 20, 25.6.1890.

Ved Hell -- Levanger-jernbanens åpning i 1902 ble poståpneriet flyttet til stasjonen.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Stjørdal postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.4.1970 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 7, 3.3.1970.

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7510 SKATVAL ble igjen lagt inn under Trondheim postområde fra 1.5.1998. Sirk. 10, 20.5.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7510)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Jan P. Forbord 1.7.1890.
Handelsm. Søren Tvete midlertidig fra 7.9.1898.
Stasjonsmester M. Sannerud ca 1902.
Stasjonseksp. J. N. Dahl 1.12.1908.
Stasjonsmester Adolf S. Hindrum midlertidig fra 15.8.1917, fast 1.9.1917.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 17.3.1932.
Ole Ludvik Skjærvø 1.2.1976 (f. 1920).
Postkass.D Marvell Bjørnes 1.11.1990 (f. 1950).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1890 1895 1901 1905 1906 1910 1913 1917
Kr 50 100 150 140 240 400 450 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------