NK 331 – SANDNESSJØEN

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-155

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SANDNESSJØEN (Ref#: 10575 , Kilde: KulturNav)

SANDNESSJØEN - se SANNÆSØEN

---------

SANNÆSØEN (Ref#: 10661 , Kilde: KulturNav)

SANNÆSØEN poståpneri, i Alstadhaug prestegjeld, Helgeland fogderi, trolig lagt under Nordland postkontor, fra 1866 Namsos postkontor, ble opprettet for dampskipstiden fra 1.3.1858. Sirk. 4, 20.3.1858.

Fra poststedsfortegnelsen 1898 er navnet skrevet SANNESØEN.

Fra 1894 skrevet SANDNESSJØEN.

Poståpneriet fikk fra 1.7.1910 status av postkontor A. Sirk. 31, 29.6.1910.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 380 (ca 1855/56), i følge "Håndbok over norske filatelistiska" (1969), og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8800)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Handelsm. Anders Olai Andersen 1.3.1858.
Sønnen A. A. Andersen kst. i 1865.
Ingeborg Anna Andersdatter 1.9.1865.
Handelsm. S. L. Ebbesen 1.4.1874.
Handelsm. Anders Valdal 1.5.1877.
Handelsm. A. B. Jurgensen 3.8.1878.
Handelsfaktor Johan Henrik Lukassen 1.4.1880 (f. 1847).
Posteksp. Albert Joachim Falch Nielsen midlertidig fra 1.7.1910 (f. 1856).
Posteksp.I Johan Peter Jacobsen 1.10. 1910 (f. 1869).
Postmester Olaf Hagen 1.4.1922 (f. 1873). Tiltrådt den 25.4.1922 med postfullm. Atle Steffensen som midlertidig styrer (f. 1885).
Postmester Carl Ludvig Bjørseth 1.8.1930 (f. 1879). Tiltrådt den 1.10.1930 med postmester Olaf Hagen som midlertidig styrer i august og postfullm. Chr. Krogh Holm i september.
Postfullm. Christian Krogh Holm midlertidig fra 16.5.1935.
Postmester Andreas Schnabel 16.5.1935 (f. 1882).
Avd.sjef III Arne Aase 1.4.1952 (f. 1894).
Postmester Nicolas Thorvald Sofusa Espejord 1.11.1956 (f. 1896).
Vikarer i tiden 1.8.1963--1.3.1964.
Postfulllm.I Arne Ludolf Hanssen 1.3.1964 (f. 1923).
Postmester Haakon Thesen Johansen 1.11.1969 (f. 1911).
Avd.leder Asbjørn Edvardsen 1.11.1978 (f. 1926).
Postmester Erling Vangen 1.5.1995.
Postmester Erling Vangen 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1858 6 Spd., i 1861 30 Spd., i 1868 50 Spd., i 1874 80 Spd., i 1878 kr 600,-, i 1887 kr 800,- og i 1908 kr 900,-.

---------