NK 314 – JONDAL

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-03

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JONDAL (Ref#: 5481 , Kilde: KulturNav)

JONDAL poståpneri, i Strandebarm prestegjeld, Hardanger og Voss fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 18.3. og 28.5.1861 med virksomhet fra 1.7.1861. Sirk. 17, 20.7.1861.

Poståpneriet ble fra 1.2.1958 lagt under Norheimsund postkontor. Sirk. 31, 19.11.1957.

Fra 1.1.1973 lagt under Odda postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 5790 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, som fra 1.6.1980 ble endret til postnr 5627. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5627 JONDAL tildelt postnr 5629.

Det første datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert i 1869 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5790 / 5627)
Poståpnere/styrere:
Lensm. Vig 1.7.1861.
Nils Johannessen Viig 1.4.1869.
Lærer og gjestgiver Johannes Utne i 1880 (f. 1833).
Lars B. Utne 14.10.1918 (f. 1884).
Johannes Brandt Johnsen midlertidig fra 1.5.1950, fast 1.8.1950 (f. 1914).
Sekr. Trygve Johnsen vikar 1.11.1973, fast 1.4.1976 (f. 1938).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1861 1866 1870 1888 1896 1908 1913 1914 1917
Spd. 12 16 30
Kr 180 400 550 650 700 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------