NK 314 – EIDSLANDET

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

EIDSLANDET (Ref#: 2036 , Kilde: KulturNav)

EIDSLANDET poståpneri, på handelsstedet Eidsland, i Bruvik herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1892 for den post som kunne befordres til/fra stedet med dampskip, og i den tid av året da stedet ikke anløpes av Indre Nordhordlands Dampskibsselskabs (INDSs) dampskip, men av postbefordreren mellom Eksingedalen og Stamnes. Sirk. 31, 10.12.1891.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Voss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5294 EIDSLANDET ble lagt ned fra 9.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 35, 27.12.1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk EIDSLANDET nytt postnr 5728.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

(5294 / 5728)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Anders Hanssøn Lillejord 1.1.1892 (f. 1867). Under tj.fri i 1 år fra 1.7.1920 med handelsbest. Olav Hatletveit som vikar.
Arnljot Lillejord 1.4.1937.
Guttorm Lillejord 15.12.1938 (f. 1912).
Postst.vikar Jan-Egil Dyvik kst. 1.12.1976 (f. 1952).
Per Birger Fosse 1.9.1987.
Olaug Holth fra 1.9.1993.

De først kjente årlige poståpnerlønner var:

1896 1902 1909 1913 1917
Kr 80 140 200 250 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------