NK 309 – MOLDE

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:04
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-57

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MOLDE (Ref#: 7947 , Kilde: KulturNav)

MOLDE i Møre og Romsdal er i posthistorien benevnt poståpneri allerede i 1752, senere nevnt i 1759. Videre er nevnt at poståpneriet ble opphøyet til Postexpedition i 1772 og til Hovedpostkontor fra 1.1.1787 (Brev fra postamtet av 28.5.1772 om postkontor).

Ved Kgl.res. av 13.5.1785 ble det opprettet en ukentlig postrute gjennom kystdistriktene fra Stavanger til Molde.

Det er også kjent at det i likhet med Christiansund N. postkontor også ble tilsatt postmester i Molde fra 28.5.1772, men med poståpners lønn (30 riksdaler).

Det er ikke funnet noen bekreftende dato for opprettelse av poståpneri, ekspedisjon eller postkontor.

Molde postkontor hadde fram til 1826 særskilt postmesterembete, men ble da forent med byfogdembedet fram til Kgl.res. 5.5.1875. Da ble det bestemt at Molde skulle være særskilt Postexpedition. Posteksp. ble ved Kgl.res. av 31.5.1890 omgjort til postkontor fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

MOLDE postkontor ble oppgradert til postsenter fra 30.3.1998. Sirk 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk de tre postkontorene Sentrum, Postsenteret og Kviltorp postnr henholdsvis 6401, 6402 og 6403 MOLDE. Fra samme tid fikk gate- og veiadresser i MOLDE tildelt postnr 6409, 6411 -- 6416, 6419, 6421, 6422, 6425 og 6429 MOLDE.

Postkontoret fikk antakelig sitt første datostempel i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver, men nyttet i 1855/56 også 3-rings kassasjonsstempel nr 207.

(6400)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
Den/de første som ordnet posten er ukjente.
Toller Lauritz Aschenberg er nevnt 1772 til 1785 (f.1728, død 1785).
Peter (Peder) Omsen 7.12.1785 (f. ca 1728).
Peder Grindberg midlertidig kst. 6.3.1805.
Johannes Gunnerius Rosenvinge 19.7.1805. Tiltrått 1.1.1806 (f.1759, død 13.3.1817).
Niels Leth 7.8.1817 (f.1762).
Byfogd Eilert Christian Holtermann 16.9.1825 (f.1792).
Byfogd Joachim Gotsche Holmboe 23.3.1830 (f.1769).
Byfogd Axel Quinsgaard 17.7.1837 (f.1797).
Byfogd Oluf Steen Julius Berner 14.6.1844 (f.1809).
Byfogd Bernt Hamre 15.9.1849 (f.1802).
Sakfører B. Mathisen kst. 1.4.1875.
Postfullm. Johan Ludvig Levanger 27.8.1875 (f.1835).
Telegrafbestyrer og posteksp. Jens Collin 13.3.1886, tiltrådt 13.5.1886 (f.1839).
Posteksp. H. Schmidt kst. 1.7.1904.
Postfulm.III Kristoffer Hartvig Larssen 1.10.1904 (f.1858). Under tjenestefri i tiden 11.1.-31.3.1917 styrt av posteksp. Morten Petrus Dyrstad (f.1879). Kr. H. Larssen døde 4.9.1917.
Morten Petrus Dyrstad midlertidig styrer fra 4.9.1917 (f. 1879).
Postfullm.I Kristian Nøsen 1.1.1918. Tiltrådt 30.4.1918 (f.1866), med posteksp. Morten Petrus Dyrstad (f. 1879) som midlertidig styrer. Likeledes under sykdom fra september 1931 til 15.1.1932.
Postfullm.II Morten Petrus Dyrstad kst. under ledighet fra 20.3.1936 (f.1879).
Postfullm.I Isak Halvorsen 1.6.1936 (f.1877). Tiltrådt 15.9.1936 med postfullm. Morten Petrus Dyrstad som midlertidig styrer.
Postfullm.II Kristen Alfred Kristiansen under ledighet fra 10.10.1947 (f.1898).
Postfullm.I Johan Nicolaus Hovde 1.4.1948 (f.1891).
Avd.sjef I Herloff Ødegard 1.5.1962 (f.1897).
Postmester Knud Brodtkorb Danielsen 1.8.1967 (f.1918).
Avd.leder Oddmund Arnulv Indbjør 1.4.1981 (f.1918).
Avd.leder Sigurd Sivertsen 1.8.1985 (f.1929).
Postmester Odd Gunnar Innreiten 1.2.1998.

Årlig styrerlønn var fra 1758 30 Rdl. I 1786 fikk styreren 500 Rdl. i tillegg for merarbeid med posten mellom Stavanger og Molde. I 1805 fikk løytnanten (styreren) tilleggslønn med 50 Rdl. og fra 1812 tillegg 100 Rdl. Postmester Rosenvinge fikk i 1816 et engangsgratiale på 200 Rdl., da med lønn 240 Rdl. mot tidligere 130 Rdl.
I 1840 ble det gitt et tillegg med 38 Spd. I 1849 var den årlige lønnen 250 Spd, i 1875 850 Spd., i 1876 950 Spd. og i 1883 kr 4.200,-.

---------