NK 309 – KIRKENÆR I SOLØR

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KIRKENÆR I SOLØR (Ref#: 15322 , Kilde: KulturNav)

KIRKENÆR I SOLØR - Se GRUE

---------

GRUE (Ref#: 3697 , Kilde: KulturNav)

GRUE poståpneri, på gården Kirkenær, i Grue prestegjeld, Solør og Odalen fogderi, først under Christiania postkontor, noe senere lagt under Kongsvinger postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 28.8.1838.

Ukentlig postgang mellom Kongsvinger og Elverum gjennom Grue og Hoff i forbindelse med Christianaposten gjennom Østerdalen. (Ikke Sirk.-referanse.)

Fra 1.1.1884 ble det igangsatt en 3.dje ukentlige post mellom Grue og Grue Finskog poståpnerier. Sirk. 38, 22.12.1883.

Grue poståpneri fikk fra Solørbanens åpning den 3.11.1893 sin post via Kirkenær jernbanestasjon. Sirk. 31, 1.11.1893.

Navnet ble fra 1.7.1894 endret til KIRKENÆR. Sirk. 16, 29.6.1894.

Fra 1.7.1915 endret til KIRKENÆR I SOLØR. Sirk. 29, 26.6.1915.

Poståpneriet ble ved etablering av nye poststedsgrupper benevnt underpostkontor fra 1.11.1973. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.6.1974 status av postkontor B. Sirk. 19, 19.6.1974.

Navnet ble fra 1.7.1975 igjen endret til bare KIRKENÆR. Sirk. 17, 13.5.1975.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 94 (ca 1855/6) og fikk 7.3.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2260)
Poståpnere/postmestere:
T. Voll er notert som den som først ordnet med posten. dato ukjent.
Gårdbr. Alf Arnesen Rønaasen 15.10.1860.
Gårdbruker Abraham Olsen Skulestadmoen 1.2.1864.
Landh. T. A. Schøyen 1.4.1865.
Landh. og gårdbr. Thorvald Schøyen 1.1.1883.
Stasj.mester Ole Herstad 1.7.1894.
Olga Larsen (Skara) 1.7.1918 (f. 1894).
Olaf Helmer Skara 1.7.1950 (f. 1899) med Arnulf Hylin (poståpner på Namnå) som midlertidig styrer under tjenestefri i 6 mndr fra 1.8.1952.
Poståpner Sigurd Bernhard Amundsen 1.10.1961 (f. 1904).
Poståpnerass. Kari Langerud 1.7.1973 (f. 1922).
Terje Stenberg vikar fra 1.9.1990 (f. 1953).
Postmester Terje Stenberg fra 1.5.1992 til 30.9.1996 (f. 1953).
Postmester Odd Hallgeir Sletten fra 1.10.1996.
Poststyrer Mette Marit Tomterstad 1.6.1998.
Postmester Mette Marit Tomterstad 1.1.2001.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1838 1854 1866 1870 1876 1883 1897 1908 1917
Spd. 8 48 80 100 150
Kr 680 800 900 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------