NK 308 – LÅRDAL

Vinnende bud: kr 35

Nedlagt 1991

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1991
Frimerkeauksjon #194-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LÅRDAL (Ref#: 7540 , Kilde: KulturNav)

LÅRDAL - se LAURDAL I THELEMARKEN

---------

LAURDAL I THELEMARKEN (Ref#: 6905 , Kilde: KulturNav)

LAURDAL I THELEMARKEN poståpneri, i Laurdal prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 2.12.1848 med virksomhet fra 1.7.1849. Sirk. 12, 26.5.1849.

Laurdal i Telemark er nevnt i posthistorien allerede i 1808 med sammenhengende postgang til Skien og Ulefoss. Postruta ble imidlertid omregulert i 1835.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 endret til LAARDAL.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet LÅRDAL.

Fra 1.11.1970 ble poståpneriet lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk 35, 10.12.1976.

3863 LÅRDAL postkontor C, i Notodden postområde, ble lagt ned fra 1.4.1991, og ikke som tidligere meldt fra 1.5.1991. Ny postadresse er: LÅRDAL, 3860 HØYDALSMO. Sirk. 7, 18.2.1991, og Sirk. 10, 13.3.1991.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 171 og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3863)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Landh. Wiborg 1.3.1850.
Cand. theol. Boye 1.7.1860.
Handelsm. Beck kst. i 1872.
Garver og landh. Bent Helenius Bakke 1.4.1872 (f. 1847). (På Friset).
Ingebjørg Haatveit 7.1.1911.
Gunhild Kvalø 1.7.1911 (f. 1880).
Tone Kvalø 1.3.1934 (f. 1894).
Hildegunn Torgersen under ledighet fra 1.10.1959.
Haldis Andersen kst. 1.11.1961 (f. 1928).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1869 1876 1893 1903 1912 1913 1914 1917
Spd. 24 36 40
Kr 320 500 550 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------