NK 304 – LILLESAND

Vinnende bud: kr 53

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-77

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LILLESAND (Ref#: 7184 , Kilde: KulturNav)

LILLESAND - se VESTRE MOLAND

---------

VESTRE MOLAND (Ref#: 14091 , Kilde: KulturNav)

VESTRE MOLAND poståpneri sees først nevnt i en fortegnelse av 19.3.1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok), men poståpneriet kan være eldre.

Senere er poståpneriet tatt med i en portotabell fra 1833, og i en bekjentgjørelse datert den 30.4.1834.

I 1836 kom følgende bestemmelse:
"I ladestedet LILLESAND skal det i stedet for nåværende poståpneri fra 1.6.1836 og inntil videre etableres en POSTEXPEDITION under navnet LILLESAND. Sirk., 30.4.1836.

I portotabellen 1837 er navnet endret til LILLESAND POSTEXPEDITION.

Postekspedisjonen hadde i 1838 følgende postforbindelser: Skip Valløe --Christiansand S. (med forbindelse til Københavnskip). Bipostrute Lillesand --Arendal (fra september).

LILLESAND POSTEXPEDITION ble ved Kgl.res. 31.5.1890 omgjort til POSTKONTOR fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.5.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk postkontoret betegnelsen postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.1.1989 fikk postkontoret status av postkontor B. Sirk. 4, 27.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--99 tildelt postnr 4791 LILLESAND, mens postboksnr 100--209 fikk postnr 4792 LILLESAND.

LILLESAND POSTEXPEDITION fikk ifølge "Norske Filatelistika" antakelig tildelt datostempel først i 1848, av1-rings type med antikva bokstaver.

(4790)
Poståpnere/postekspeditører/postmestere/postsjefer:
En timeseddel fra 1834/35 er attestert av Nicolay Møgelstue og er den eneste notering om eventuelle poståpnere.
Tollkasserer Ole Gorelius Rynning 1.6.1836 (f. 1798).
Kjøpm. Bendix Nyrop Rosenkilde fra sommeren 1840--sommeren 1850 (f. 1779).
Posteksp. Reinert Knudsen 1850--1864 (f. 1816).
Førstebetj. Peder Tobias Olsen kst. under ledighet i 6 mndr i 1864/65. Tilsatt 29.9.1869, tiltrådt 15.11.1869 (f. 1833).
H. J. Henselsien midlertidig kst. 15.5.1882.
Posteksp. Carl Wilhelm Sørensen 29.7.1882, tiltrådt 1.10.1882 (f. 1832) hadde tjenestefri i 1 år fra 1.6.1890 med kst. postass. G. Næss som midlertidig styrer, (død 9.12.1894).
Betj. Antoniette Wilhelmine Sørensen midlertidig kst. under ledighet fra 17.12.1894 (f. 1858).
Førstebetj. Caspar Christian Smith 1.3.1895--18.3.1903 (f. 1843).
Posteksp. Sigvald August Olsen 18.6.1903--1922 (f. 1862).
Postmester Thorbjørn Kristian Synnestvedt Hougaard 16.10.1922--23.2.1929 (f. 1871). Tiltrådt 16.4.1923 under midlertidig bestyrelse av postmester Sigvald August Olsen (f. 1862), senere av posteksp.Olaf Bjarne Storm Olsen. Hougaard hadde tjenestefri fra 20.10.1928 med posteksp. Peter Christensen (f. 1892) som midlertidig styrer.
Førstepostmester Peter Lauritz Kristian Skarheim 1.6.1929--1.6.1942 (f. 1877), tiltrådt 1.9.1929 med postass. Peter Anker Røe (f. 1897) som midlertidig styrer.
Postfullm. Gunvald Christian Olsen 1.6.1942--1.1.1945.
Postfullm. Carl Fredrik Heyerdahl 1.5.1946 (f. 1890), tiltrådt 1.7.1946 med posteksp. Peter Anker Røe (f. 1897) som midlertidig styrer. Under sykdom fra 7.12.1951 med postfullm.II Sverre Lundemoen (f. 1900) som midlertidig styrer.
Postfullm. Henrik Ugland 1.10.1955 (f. 1896, død 4.4.1957).
Postfullm.I Rolf Flaathe 1.8.1957 (f. 1898).
Avd.sjef Hans Marius Danielsen 1.1.1968 (f. 1924).
Førstepostfullm. Kjell Helmer Fosseli 1.4.1989 (f. 1947).
Postmester (vikar) Svenn Erik Larsen 1.7.1997, tiltrådt som postmester fra 1.12.1997.

I 1840 var den årlige lønnen 50 Spd., i 1850 170 Spd., i 1866 300 Spd., i 1877
kr 1.700,- og i 1882 kr 2.800,-.

---------