NK 299 – SOLUMSMOEN

Vinnende bud: kr 12

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-27

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SOLUMSMOEN (Ref#: 11589 , Kilde: KulturNav)

SOLUMSMOEN poståpneri, i Sigdal herred, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886, med virksomhet fra 1.7.1886, i bipostruten mellom Sigdal og Aamot på Modum poståpnerier. Sirk. 15, 6.7.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 3355 SOLUMSMOEN ble nedlagt fra 1.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9., 5.5.1998.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(3355)
Poståpnere/styrere:
Landh. Hans M. Hansen 1.7.1886.
Bestyrer Ole L. Bergan 1.1.1888. (På Nedre Sigdal Forbruksforening.)
Gårdbr. Andreas Olsen Kolsrud 1.7.1897 (f. 1858).
Overtatt av Telegrafvesenet fra 1.7.1928.
Ole Kolsrud midlertidig fra 1.1.1944.
Alf Olsen Kolsrud 16.4.1946 (f. 1911).
Usikkert om det fra 1.10.1976 ble kombinert landpostbud- og styrerstilling, da eventuelt styrt av landpostbud Kristian Emmerud (f. 1919).

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1895 1903 1906 1913 1914 1917
Kr 50 240 300 400 450 500 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------