NK 296 – VIKERSUND

Bud nå: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 18. april 2024 20:12
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 12 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #191-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKERSUND (Ref#: 14237 , Kilde: KulturNav)

VIKERSUND - se VIGERSUND

---------

VIGERSUND (Ref#: 14169 , Kilde: KulturNav)

VIGERSUND poståpneri, i Modum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 26.8.1836, med virksomhet fra 2.12.1836 samt med postrute fra Hougsund i Eger (nå: Hokksund i Øvre Eiker) via Modum til Ringerige poståpneri to ganger ukentlig. Fra Ringerige poståpneri ble posten sendt en gang ukentlig til Næs i Hallingdalen og tilbake.

Fra fortegnelsen ""Poststedenes beliggenhet i 1848"" er navnet endret til MODUM (Vigersund).

Navnet ble fra 1.1.1859 endret til HEGGEN I MODUM. Sirk., 15.12.1858.

Ble i poststedsfortegnelsen 1875 skrevet HEGGEN (Vigersund jernbanestation).

Fra 1.4.1884 ble navnet bestemt endret til VIKERSUND. Sirk. 5, 15.3.1884.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til VIKESUND.

Fra 1.7.1912 ble poståpneriet omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 41, 21.6.1912.

Igjen omgjort til poståpneri fra 1.10.1926, under Drammen postkontor. Sirk. 37, 16.8.1926.

Navnet ble fra 1.7.1939 igjen endret til VIKERSUND. Sirk. 22, 29.6.1939.

Ble fra 1.9.1944 omgjort til UNDERPOSTKONTOR I. Sirk. 19, 22.8.1944.

Fra 1.10.1951 gitt status av selvstendig POSTKONTOR. Sirk. 20, 31.8.1951.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret 1.5.1974 gitt status av postkontor B, under Drammen postområde. Sirk. 19, 19.6.1974.

Ifølge ""Norske Filatelistika"" (med navn Modum) ble postkontoret tildelt kassasjonsstempel nr 205 (ca 1855/56), og datostempel ble tilsendt den 7.2.1859 med tekst Heggen av 1-rings vanlig type med stenskrift bokstaver.

(3370)
Poståpnere/postmestere:
Den først noterte poståpner er Niels Vigersund, tilsettelsesdato ukjent.
Stasj.mester A. Enersen 1.1.1869.
Skolelærer Ole Johannesen Kjærstad 1.5.1876. (På gården Krona ved jern-banestasjonen.) Under Kjærstads tjenestefri under amtsskolekurs i 1892/93/94/95 og i 1896 ble stedet styrt av Kaja Hovde, i 1896/97 og 98 med Austrheim, som midlertidige styrere.
Frk. Jenny Olsen kst. 1.7.1911. Kst. postmester under ledighet fra 1.7.1912.
Johan Henrik Behn 1.10.1912 (f. 1860) med Jenny Olsen under ledighet fra 1.11.1913.
Hans Brun Landmark Puntervold 1.12.1913 (f. 1870). Under sykdom i 1916 styrt av Magda Puntervold.
Posteksp. Viggo Thoresen tilsatt poståpner fra 1.10.1926. Fra 1.9.1944 tilsatt postulflm.II med plikt til å styre underpostkontoret (f. 1893).
Res.posteksp. Norvald Gotfred Monsen 1.2.1948 (plikt) (f. 1925).
Postfullm.II Frithjof Petrus Skauby 1.1.1950 (f. 1901, død 12.9.1960).
Vikarer fra 12.9.1960.
Avd.sjef III Karl Harry Helmer Arvidson 1.4.1961 (f. 1902).
Avd.sjef I Gunnar Karl Gundersen 1.6.1970 (f. 1912).
Avd.sjef Ingolf Mikal Fjellanger 1.10.1974 (f. 1926).
Postmester Walter Hagala 1.5.11978 (f. 1932).
Postmester (vikar) Bjørn Syvertsen fra 1.6.1997.
Postmester Bjørn Syvertsen 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpner/postmesterlønninger:

1836 1855 ???? 1866 1869 1878 1887 1893 1902 1912 1917
Spd. 8 17 48 80 100
Kr 600 800 900 1000 2000 3500

---------