NK 296 – SØRUM

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #178-01

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SØRUM (Ref#: 9152 , Kilde: KulturNav)

Nytt SØRUM - se fortsatt under SØRUMS MEIERI brevhus

---------

SØRUMS MEIERI (Ref#: 12716 , Kilde: KulturNav)

SØRUMS MEIERI brevhus, i Sørum prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten fra Frogner poståpneri, ble opprettet den 1.7.1897. (Brevhusprotokoll.)

Brevhuset SØRUMS MEIERI ble lagt ned fra 1.7.1905 ved samtidig opprettelse av Rømua poståpneri. Sirk. 29, 21.6.1905.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 322.

Brevhusstyrere:
Landh. S. A. Svendsen 1.7.1897.
Landh. Hans O. Bøhler 1.9.1902 (f. 1872).


RØMUA poståpneri, i Sørum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten Sørums Meieri -- Frogner, ble underholdt fra 1.7.1905. Sirk. 29, 21.6.1905.

Navnet ble fra 1.1.1909 endret til SØRUM. Sirk. 67, 23.12.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Flyttet til nye lokaler den 2.9.1957.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SØRUM nytt postnr 1923.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet ved opprettelsen tilsendt datostempel av sveitsertype med lukket stjerne.

(1990 / 1923)
Poståpnere/styrere:
Fanejunker og landh. Hans O. Bøhler 1.7.1905 (f. 1872).
Harald Olaf Bøhler 1.10.1942 (f. 1912).
Poståpner Olav Kåre Longva 15.8.1956 (f. 1915).
Poståpnerass. Aase Rustad 1.7.1972 (f. 1927).
Posteksp.D Randi Synnøve Larsen 1.10.1976 (f. 1931).
Poststyrer (vikar) Magna Holen fra 3.6.1991.
Poststyrer Magna Holen fast fra 1.6.1992.
Poststyrer ( vikar) Jan Magne Risvik fra 1.9.1995.
Poststyrer ( vikar) Laila Bæreg fra 1.5.1997.
Poststyrer Laila Bæreg fast fra 1.6.1998.
Poststyrer Margrethe Møller Løken 1.12.1998.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 120,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1912 kr 400,-, fra 1913 kr 450,-, fra 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

SØRUM (Ref#: 12714 , Kilde: KulturNav)

SØRUM poståpneri, i Sørum prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 6.5.1840.

Ved Kgl.res. av 21.4.1856 ble bestemt at posten for Statens regning skulle befordres to ganger ukentlig mellom jernbanestasjonen om Frogner og Sørum poståpneri.

Poståpneriet SØRUM ble lagt ned fra 15.11.1862 i forbindelse med den daglige postbefordringen på Kongsvinger-jernbanen. Sirk. 26, 8.11.1862.

Poståpnere:
Bare noteringer om gårdbr. A. Gudmundsen Imshoug, antakelig fra 1848.

Årlig poståpnerlønn for 1840 var 4 Spd. I 1848 og 1856 sees lønnen notert med 30 Spd.

---------