NK 296 – NORDVÅGEN I FINNMARK

Vinnende bud: kr 20

Uvanlig stempel. Grad 7. Lav tagg nede.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7. Lav tagg nede.
Frimerkeauksjon #175-58

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDVÅGEN I FINNMARK (Ref#: 8818 , Kilde: KulturNav)

NORDVÅGEN I FINNMARK - se NORDRE HONNINGVAAG poståpneri

---------

NORDRE HONNINGVAAG (Ref#: 8726 , Kilde: KulturNav)

NORDRE HONNINGVAAG poståpneri, i Kjelvik herred, Finmark amt , Hammerfest fogderi, under Hammerfest postkontor, ble underholdt fra 1.7.1894 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 17, 12.7.1894.

Det hersker tvil om den korrekte skrivemåten til poståpneriet. I selve sirkulæret nr 17 står det NORDRE HONNINGVAAG, mens det i årsoversikten foran i Sirkulære-årboken (de innbundne Sirkulærene) om opprettelse, nedleggelse og endringer i postnettet står HONNINGVAAG, NORDRE som korrekt poststedsnavn. En gjennomgåelse av Sirkulærene i årene 1894--1921 finnes ikke noen endring av poststedsnavnet fra NORDRE HONNINGVAAG til HONNINGVAAG, NORDRE. (B. Lie 2000-02-11.)

Poståpneriet ble fra 1.10.1913 lagt under Honningvaag postkontor. Sirk. 32, 12.7.1913.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet NORDRE HONNINGVÅG.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret fra HONNINGVÅG, NORDRE til NORDVÅGEN I FINNMARK. Sirk. 53. 23.9.1921.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet ultimo 1945. Sirk. 31, 15.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973,og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.11.1975 endret til bare NORDVÅGEN. Sirk. 33, 2.9.1975.

Postkontoret 9760 NORDVÅGEN, under Honningsvåg postkontor, ble nedlagt fra 12.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9760)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Odin Johansen 1.7.1894.
Dagny Olsen kst. 1.1.1917 (f. 1899).
Fru Olga Andreassen kst. 15.7.1927.
Solveig Økland (Sjøgrend) 1.4.1931 (f. 1896). Evakuerte i 1944, tilbake i november 1945, og hadde tjenestefri fra 1.10.1952 til hun sluttet 1.1.1954.
Jarly Anny Svanhild Maan Johansen midlertidig fra 1.10.1952, kst. 1.5.1954, fast 1.6.1955 (f. 1928).
Ingunn Marie Karlsen vikar fra 1.1.1988.
Maj Johanne Bolle 1.4.1989.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 200,-, fra 1902 kr 250,-, fra 1906 kr 350,-, fra 1910 kr 450,-, fra 1913 kr 550,- fra 1.1.1917 kr 650,-, fra 1.7.1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

NORDRE HONNINGVAAG (Ref#: 8727 , Kilde: KulturNav)

NORDRE HONNINGVAAG brevhus, i Kjelvik herred, Finmarken amt, under Hammerfest fogderi og postkontor, ble opprettet i 1892. - Iht Bunæs & Langangen ble poststempelet sendt fra Kristiania den 5.3.1892.

Brevhuset NORDRE HONNINGVAAG ble lagt ned fra 1.7.1894 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 2, som ble sendt fra Kristiania den 5.3.1892.

Brevhusstyrer:
(?) (?) (?) 5.3.1892.

---------