NK 296 – HARØY

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-108

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HARØY (Ref#: 4063 , Kilde: KulturNav)

HARØY - se HARØEN

---------

HARØEN (Ref#: 4061 , Kilde: KulturNav)

HARØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Stenshavn, i Agerø prestegjeld, Romsdal fogderi, under Aalesund postktr, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1878. Sirk. 15, 7.6.1878.

Postpåpneriet ble lagt ned fra 1.10.1879. Sirk. 28,15.11.1879.

Gjenopprettet fra 1.4.1880 for den post som kunne befordres til/fra anløpsstedet Stenshavn (Hornæs) med D/S "Molde". Sirk. 5, 26.2.1880.

Poståpneriet ble medio 1880 lagt under Molde posteksp. Sirk. 12, 3.5.1880.

Navnet ble fra 1.1.1920 endret til HARØY. Sirk. 70, 23.12.1919.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 6296 fra 18.3.1968 ble fra 1.6.1980 endret til 6427. Sirk. 18, 19.5.1980.

Fra 30.6.1986 ble postktr. flyttet til nye lokaler i Harøy sentrum, kommunehuset.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret HARØY nytt postnr 6487.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" tildelt først i 1886, av 2-rings vanlig type.

(6296 / 6427 / 6487)
Poståpnere/styrere:
Handelsfaktor Johan Sørensen 1.7.1878 (f.1839).
Gårdbr. og ds.eksp. Paul I. Huse Harøen kst. 20.11.1911, fast 17.1.1912 (f.1854).
Torina Huse 1.10.1925.
Ottar Sæbjørnsen 1.9.1934 (f.1907).
Aud Gule Sæbjørnsen 1.11.1968 (f.1940).
Kontorasp. Berit Johanne Heggdal (vikar) 1.8.1981 (f.1962).
Poststyrer Kjellaug Iversen Breivik 1.10.1985 (f.1950).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1880 1892 1902 1907 1912 1913 1914 1917
Kr 24 150 200 300 350 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------