NK 296 – BERGSMO

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-137

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BERGSMO (Ref#: 734 , Kilde: KulturNav)

BERGSMO - se GRONG

---------

GRONG I NAMDALEN (Ref#: 3671 , Kilde: KulturNav)

GRONG I NAMDALEN poståpneri, Grong prestegjeld, Namdalen fogderi, antakelig først underlagt Nordland postktr (fra 1866 under Namsos postktr.), ble opprettet ved Kgl. res. 18.6.1849 med virksomhet fra 1.3.1850. Sirk. 28, 29.12.1849.

Navnet ble fra 1.4.1930 endret til BERGSMO. Sirk 12, 28.3.1930. Et nytt Grong poståpneri ble samtidig opprettet på jernbanestasjonen.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7872 BERGSMO ble lagt ned fra 1.5.1997. Ny postadresse: Bergsmo, 7870 GRONG. Sirk. 8, 20.3.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 92 og ble tilsendt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7872)
Poståpnere/styrere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Frøken Anna Cathrine Sørensen 1.4.1863 (f.1836).
A. M. Jacobsen 1.10.1904.
Tlf. best. Erik Moe 1.8.1907. (død i 1920).
Frøken Kari Moe (Mørkved) midlt. kst. ca 1910, fast 1.4.1913 (f.1892).
Alf Bersmo tilsatt i 1936 (f.1901).
Birgit Sandberg tilsatt i 1961 (f.1933).
Solveig Søråsen notert fra 1.4.1977, men kan ha fungert som poståpner tidligere (f.1925).
Postmester Edel Marit Blomkvist 1.8.1994.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var:

1863 1872 1876 1883 1884 1887 1896 1898 1906 1911 1914 1917
Spd. 18 36 44
Kr 200 224 360 500 600 650 750 800 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------